Hier zijn we trots op

Taalontwikkeling
Een goede taalontwikkeling is bepalend voor het welzijn en het geluk van kinderen, ook later in hun leven. Je gebruikt taal immers om duidelijk te maken wat je wilt, om te communiceren met je leeftijdsgenoten/ouders en om elkaar te begrijpen. Maar ook op school leer je via mondelinge en schriftelijke instructies. Op de Achtbaan vinden wij taalontwikkeling daarom erg belangrijk. We besteden hier dagelijks ruimschoots aandacht aan door verschillende taal/leesactiviteiten, zoals boekenplan, woordenschatshoeken, taalthema's, boekenmarkt en bibliotheek bezoek. Tevens is er een taal/leescoördinator op de Achtbaan aanwezig.  


Creativiteit & talentontwikkeling
Ons motto is: “Creatief in Leren: ieder kind z'n eigen talent”. Creativiteit en talentontwikkeling komt veelvuldig terug in ons lesprogramma, denk aan het Open Podium, crea-doemiddagen, workshops, techniek, voorstellingen, schoolbrede thema's, etc. Natuurlijk gaan we er ook op uit en bezoeken we het theater, komen er gastsprekers en gaan we naar musea. Dit gebeurt niet alleen onder schooltijd, maar ook is er een naschools aanbod waar kinderen deel kunnen nemen aan diverse activiteiten. Kinderen kunnen hierdoor nieuwe talenten ontdekken en (door) ontwikkelen.Actieve betrokkenheid

Wij vinden het belangrijk kinderen actief bij de lessen te betrekken, zodat de aangeboden leerstof op een prettige manier eigen kunnen maken. Als een leerling actief betrokken is voelt hij/zij zich uitgedaagd, is enthousiast en nieuwsgierig en wil graag nieuwe dingen leren en uitproberen. Dit realiseren we onder andere door coöperatieve werkvormen en lessen van bewegend leren in te zetten. Ook kunnen deze lessen buiten gegeven worden door het bewegend lerenprogramma van 321Start. Hoe leuk is het om de lesmethodiek die kinderen in de klas krijgen aangeboden, ook op het schoolplein door te vertalen!