thematisch werken      

In de groepen 1/2 wordt er de gehele dag thematisch gewerkt en dit betekent dat de vakken niet op zichzelf staan, maar verbonden zijn aan 1 thema. Denkt u bijvoorbeeld aan de volgende thema’s die aan bod komen: gezondheid, bouwen, de seizoenen, vervoer, communicatie, dierentuin etc. Door aan te sluiten bij de belevingswereld van het jonge kind leren ze de wereld om zich heen steeds beter te begrijpen.
In de groepen 3 t/m 8 wordt er gewerkt met de methode Faqta. Ook in deze groepen worden verschillende vakken rondom één onderwerp aangeboden. Denkt u bijvoorbeeld aan wereldoriëntatie, burgerschap, digitale geletterdheid en begrijpend lezen. Dit bevordert betekenisvol leren. De aangeboden stof is daardoor relevant en begrijpelijk voor de leerlingen.