Nieuwsbrief de Aandacht nr. 06 2019-2020

Woensdag 12 december 2019

Basisschool de Achtbaan
Meeslaan 23
4005 VP  Tiel
Tel. 0344 612 410

www.achtbaanschool.nl
 
  Onderwerpen:
  Kerstinfo 2019
  Kerststukjes maken
  Laatste Aandacht
  Keukenrollen gezocht
  Schoolbreed thema: Muziek! 
  Groep 4 
   
  Kerstinfo 2019
   
 


 

Beste ouders/verzorgers van alle leerlingen,                                                                        

Op donderdagavond 19 december vieren we op school weer het kerstfeest. Deze avond zal bestaan uit samen in de klassen genieten van het kerstdiner en daarna een gezamenlijke activiteit in de hal.

Bij de deur van de klas van uw kind(eren) vindt u intekenlijsten waarop u kunt aangeven wat u voor het kerstdiner wil verzorgen. Overleg even met de groepsleerkrachten welke aantallen voor de groep het meest geschikt zijn. Op donderdag 19 december kunt u vanaf 16.50 uur het eten (en uw kinderen) brengen. De kinderen en de leerkracht(en) genieten daarna samen van het diner.

Na het kerstdiner gaan alle leerlingen en leerkrachten naar de hal om te kijken naar kerstoptredens. Deze optredens worden verzorgd door kinderen en leerkrachten.

Om 19.00 uur gaan alle kinderen naar huis. U kunt de kleuters en de kinderen van de groepen 3 en 4 ophalen in de eigen klas! Bent u iets eerder, dan kunt u buiten onder het genot van een drankje even wachten.

Voor alle leerlingen begint de kerstvakantie om 12.00 uur. Alvast een prettige kerstvakantie toegewenst!

De kerstwerkgroep

   
  Kerststukjes maken
   
 

De kinderen van de groepen 5 t/m 8 maken op vrijdagochtend 20 december een kerststukje.       

Hiervoor hebben zij nodig: een geschikt bakje of schaaltje, een kaars, versiering, kerstgroen en eventueel een snoeischaar. Voor steekschuim wordt gezorgd!

Mocht u die ochtend extra kerstgroen (conifeer, hulst, dennentakjes) kunnen verzorgen, dan zijn wij daar erg blij mee! Ook zijn wij blij met een paar extra handen. Vindt u het leuk om te helpen met het maken van de kerststukjes bij de groepen 5 t/m 8, dan kunt u zich opgeven bij de leerkracht(en) van uw kind(eren).

Het team van de Achtbaan wenst u fijne kerstdagen en alle goeds voor 2020! 
 
  Laatste Aandacht
  Dit is de laatste Aandacht van dit schooljaar. Na de kerstvakantie gaan we starten met Parro. Parro is een app waarmee we voortaan met ouders gaan communiceren. Dit programma is gekoppeld aan ons administratiesysteem. We hebben daardoor een actueel adressen- en mailbestand.

Met Parro kunnen we u vlot informeren over actuele zaken op school/klas. We kunnen o.a. digitaal onze 10-minutengesprekken inplannen. Er worden dus geen briefjes meer meegegeven via uw kind. U ontvangt de informatie rechtstreeks van de leerkracht. U ontvangt ook geen nieuwsbrief meer via de mail. We gebruiken de mail nog wel voor persoonlijke berichten naar ouders. 

U installeert de app via App store of Google Play. Wilt u dit voor 6 januari doen? De groepsleerkracht beheert het account en nodigt u op 6 januari 2020 uit om lid te worden.

Wilt u Parro installeren op uw computer of Windows Phone? Ga dan naar talk.parro.com
 

 

 

  Keukenrollen gezocht
   
  De groepen 3 en 4 zijn voor de themaweek in januari op zoek naar (lege) keukenrollen. Mocht u deze voor ons willen sparen, dan heel graag! U kunt de keukenrollen inleveren bij juf Valerie, juf Laura of juf Hanneke.
Alvast bedankt!
   
  Schoolbreed thema: Muziek
 
 

Na de kerstvakantie starten we met een schoolbreed thema: Muziek! In alle groepen besteden we de gehele maand aandacht aan dit thema, tijdens onze lessen van Faqta.
Op dinsdag 7 januari zal er voor de kinderen een gezamenlijke opening zijn in de hal. Op donderdag 23 januari sluiten wij onze muzikale themamaand af. Deze dag zullen er verschillende workshops in de klassen aangeboden worden onder leiding van 3 muzikale begeleiders van MaxMusic. Ook is er op deze middag een open podium, waarin de kinderen aan elkaar laten zien wat er tijdens de workshops gedaan is.

Deze workshops worden in de klas aangeboden:

Groep 1/2 muziekverhaal

Groep 3/4 rap

Groep 5/6 live looping

Groep 7/8 airdrumming

Het lijkt de kleuterleerkrachten leuk als tijdens dit thema enkele ouders, opa's of oma's bij hen in de kleuterklassen wat komen vertellen over het muziekinstrument dat zij bespelen.
Even luisteren naar hoe dat dan klinkt zou natuurlijk helemaal leuk zijn.

Mocht u dit willen komen doen, dan graag doorgeven aan een van de kleuterleerkrachten.

Op naar een leuke, leerzame en muzikale themamaand!

  Groep 4
 
Na de kerstvakantie wordt er van de kinderen van groep 4 verwacht dat zij zelfstandig naar de klas gaan.
Dit doen we om de zelfstandigheid van de kinderen te stimuleren.
Mocht u als ouder vragen hebben of iets door willen geven, dan kunt u natuurlijk altijd even bij de leerkracht naar binnen lopen.