Nieuwsbrief de Aandacht nr. 14 2018-2019

Woensdag 10 april 2019

Basisschool de Achtbaan
Meeslaan 23
4005 VP  Tiel
Tel. 0344 612 410

www.achtbaanschool.nl
 
  Onderwerpen:
  Kampioen!
  Ewaste Race Rivierenland
  Groep 7 bezoekt Sint-Dominicuskerk
  Woensdag 29 mei: Sponsorloop
  Idem Dito
  Koningsspelen 2019
  Goed gedaan!
  Melkpakken voor Pasen
  Kleutertoetsen in mei
   
  Kampioen!
   
 
Op woensdag 3 april hebben 12 meisjes uit groep 7 en 8 voor het eerst in de geschiedenis van de Achtbaan het Dr. Hoogenboom schoolvoetbaltoernooi gewonnen. We zijn ontzettend trots op deze prestatie en ze zijn daarom ook afgelopen vrijdag gehuldigd tijdens het open podium. Omdat ze 1e zijn geworden, spelen ze op woensdag 15 mei in Zaltbommel nog een toernooi tegen de beste teams uit de regio. Heel veel succes meiden!

Vanmiddag spelen de jongens het schoolvoetbaltoernooi op de velden van TSV Theole. Wij wensen ook hen heel veel succes!

   
  Ewaste Race Rivierenland
   
  De kinderen van groep zes hebben enthousiast mee gedaan aan de Ewaste Race Rivierenland. Tien scholen in totaal verzamelden zoveel mogelijk elektrisch afval en De Achtbaan deed ook mee. Maar liefst twaalf volle containers werden door de AVRI opgehaald! Helaas was dat niet genoeg om de Race te winnen, maar de kinderen kunnen trots zijn op hun bijdrage aan een beter milieu en het besparen van grondstoffen door recycling. Goed gedaan allemaal!
   
  Groep 7 bezoekt Sint-Dominicuskerk
   
  Dinsdag 16 april zal groep 7 de kerk gaan bezoeken.
Daar zullen zij gaan luisteren naar het paasverhaal.
Vervolgens gaan de kinderen met een puzzelformulier de 14 staties van de kruisweg bekijken, die samen het paasverhaal vertellen.

Groep 7 wenst u alvast een vrolijk Pasen!


 
 
   
  Woensdag 29 mei: Sponsorloop
   
  Woensdag 29 mei staat onze jaarlijkse sponsorloop weer gepland.
Dit keer gaan we lopen voor de Stichting Dierenambulance Tiel. Tevens gaat een deel van de opbrengst naar onze school. Onze leerlingenraad heeft hierover mee mogen beslissen.
We hopen deze ochtend weer een hoop ouders te mogen verwelkomen, die ons langs de kant komen aanmoedigen, dus schrijf de datum vast in de agenda.
Binnenkort ontvangt u de informatiebrief voor deze dag.

Woensdag 17 april krijgen de kinderen de sponsorlooplijsten weer mee om sponsoren te werven.

Maandag 6 en dinsdag 7 mei komt de dierenambulance naar onze school, de kinderen gaan dan met hun klas een kijkje nemen in de ambulance en mogen dan ook vragen stellen.
We hopen dit jaar weer een mooi geldbedrag op te halen.

Succes allemaal met sponsoren zoeken!


   
  Idem Dito
   
  Na de vakantie kunnen kinderen uit groep 6 en 7 zich bij meester Nico opgeven voor de audities van de scholenmusical van Idem Dito ( in 2020).
In juni zullen de audities plaatsvinden, waar acht leerlingen aan mee kunnen doen. Mochten er meer inschrijvingen zijn dan wordt er geloot.
Van de acht kinderen kunnen er straks daadwerkelijk 3 tot 5 meedoen aan de musical. Er zullen dus kinderen helaas afvallen: hou daar rekening mee.
Repeteren is altijd op woensdagmiddagen in het nieuwe schooljaar. Idem Dito gaat er van uit dat de kinderen alle woensdagmiddagen beschikbaar zijn van 14.00 uur tot 18.00 uur. Verdere informatie krijgen de kinderen na de aanmelding bij meester Nico ( vanaf 7 mei ).

 
   
  Koningsspelen 2019
   
  Vrijdag 12 april worden de jaarlijkse koningsspelen gehouden.
Heel fijn dat we ook dit jaar weer genoeg hulpouders hebben!

De koningsspelen voor de groepen 1 t/m 4 vinden plaats op school.
De groepen 1 t/m 4 mogen in het oranje naar school komen.

Voor de groepen 5 t/m 8 worden de koningsspelen op het TEC terrein georganiseerd samen met de andere brede scholen in Tiel-Oost: de Regenboog en de Prins Willem Alexanderschool. 
De kinderen van De Achtbaan lopen gezamenlijk naar het TEC terrein en lopen ook weer gezamenlijk terug naar school.
Tussen 14:15 en 14:30 uur zijn de kinderen terug op school en mogen zij naar huis.
Het zou fijn zijn als de kinderen van de groepen 5 t/m 8 in het Achtbaanshirt op school komen, zodat ze deze dag herkenbaar zijn.
We hopen weer op een gezellige en sportieve dag!
Met vriendelijke groet,
Commissie koningsspelen.

 
 
 
  Goed gedaan!
   
  In les 12 van Goed gedaan! staat het onderwerp 'jezelf de baas' centraal.
Er wordt stilgestaan bij het nut en de noodzaak van regels en omgangsvormen. De kinderen leren dat zij - hoe groter zij worden - steeds beter in staat zijn zichzelf verstandig aan te sturen. Zij kennen en begrijpen de regels immers steeds beter en kunnen dus ook tegen zichzelf 'pas op!' of 'even nadenken!' zeggen. Zo worden zij stap voor stap zichzelf de baas.


 
   
  Melkpakken voor Pasen
   
  Wij hebben MELKPAKKEN nodig!

Voor de Paas activiteit op donderdag 18 april heeft onze school veel kartonnen melk-, /yoghurt- en vla verpakkingen nodig.
Graag goed schoon gespoeld. Het liefst pakken met een driehoekige bovenkant.
Mag ingeleverd worden bij de eigen juf /meester of op het middenbouwplein.

Alvast heel erg bedankt!
   
  Kleutertoetsen in mei
   
  Wij willen u er aan herinneren dat de kleutertoetsen op de volgende dagen plaatsvinden:

15 mei Groep 2 toetsen. De leerlingen van groep 1 zijn vrij. De leerlingen van groep 1D gaan deze dag wel naar school.
17 mei Groep 1 toetsen. De leerlingen van groep 2 zijn vrij.
22 mei Groep 2 toetsen. De leerlingen van groep 1 zijn vrij. De leerlingen van groep 1D gaan deze dag wel naar school.
24 mei Groep 1 toetsen. De leerlingen van groep 2 zijn vrij.

De leerlingen van groep 1D worden niet getoetst, tenzij de leerkracht dit aan geeft.