Nieuwsbrief de Aandacht nr. 10 2018-2019

Woensdag†30 januari 2019

Basisschool de Achtbaan
Meeslaan 23
4005 VP† Tiel
Tel. 0344 612 410

www.achtbaanschool.nl
Onderwerpen:
Personele wijzigingen†††
Technobiel
Rapportmapjes
De Kunstweken
Goed gedaan!
Crea-doemiddag
Eierdozen†
Villa Kakelbont Kinderopvang†
Personele wijzigingen†††
Vanwege het feit dat MariŽlle Jansen per 1 februari ook directeur gaat worden van De Palster in Culemborg en Sonja Nijhof een deel van haar taken gaat overnemen, zijn er wat personele veranderingen ontstaan.
Lida Wouters, leerkracht van groep 1/2B op dinsdag,† gaat vanaf volgende week ook op woensdag deze groep draaien.
Laura van Leur gaat de intakes van de nieuwe kleuters op vrijdagmiddag op zich nemen.
Jochem Steenbakkers, leerkracht van groep 8, gaat op vrijdagmiddag weer lesgeven in groep 8 i.p.v. MariŽlle.

MariŽlle gaat werken op maandag en vrijdag, Sonja zal haar taken overnemen op de dinsdag, woensdag en vrijdagmiddag. Zij zijn samen het aanspreekpunt voor ouders.


Technobiel

Op maandag 18 februari zal de Technobiel naar Tiel toe komen.
Dit is een mobiele experimenteerruimte waarin leerlingen, die voor de keuze van vervolgonderwijs staan, op allerlei manieren van techniek kunnen proeven.
De Technobiel zal deze dag worden geplaatst in de Leeuweriklaan op de parkeervakken aan de kant van de Achtbaan, de gemeente is hiervan op de hoogte en zal de weg ook afzetten.
De groepen 6-7-8 zullen deze dag aan de slag gaan met technische snufjes!


Rapportmapjes
Op 6 maart krijgen de kinderen weer een rapport mee. Dit geldt voor alle kinderen van groep 2 t/m 8.†

Denkt u aan het inleveren van de rapportmapjes?

Alvast bedankt!
De Kunstweken
De Kunstweken zijn helaas al weer voorbij. Er is in de klassen goed gekeken naar stijlen van verschillende schilders en de kunstwerken van de kinderen zijn inmiddels opgestuurd. Wat een creatieve talenten zaten er bij! Binnenkort zullen de kunstwerken te bewonderen zijn in een digitaal museum. Hierover krijgt u de informatie zodra die bij ons binnen in. Ook heeft iedere klas een groepskunstwerk gemaakt. Deze stukken werden getoond tijdens de afsluiting van de Kunstweken op vrijdag 25 januari.†We vinden vast een mooi plaatsje in onze school voor de groepskunstwerken.
Goed gedaan!
In les 8 van goed gedaan! staat het onderwerp 'wat voel ik?' centraal.
De kinderen leren hun eigen emoties herkennen en benoemen. Er wordt aandacht besteed aan manieren om je weer prettiger te voelen wanneer je bang, boos of verdrietig bent. En ook bespreken we hoe de kinderen het beste kunnen reageren op een klasgenoot die bang, boos of verdrietig is.
Daarnaast komt aan de orde dat emoties op televisie vaak erg overdreven of uitvergroot worden.


Crea-doemiddag
Voor de creatieve workshopronde in mei zijn wij op zoek naar nieuwe/gebruikte verbanden. Ook verpakte gaasjes en/of pleisters en driekante doeken (mitella's) zijn welkom. Misschien zijn er ouders die in de zorg werken en daar aan oude materialen kunnen komen?

U kunt deze afgeven bij groep 5.
Eierdozen†
Mocht u eierdozen hebben, dan kunnen wij deze goed gebruiken in de kleutergroepen! Kleine of grote eierdozen, alles is welkom.

U kunt de dozen inleveren bij ťťn van de kleuterjuffen.

Alvast bedankt!
Villa Kakelbont Kinderopvang
In januari is†een nieuwe BSO en peuteropvang gestart op onze school: Betuwse Streken!† Villa Kakelbont Kinderopvang heeft van het lokaal naast groep 4 een gezellige huiselijke ruimte gemaakt waar kinderen voor en na schooltijd hun vrije tijd kunnen doorbrengen door te spelen, te knutselen, te koken of om hun huiswerk te maken als het nodig is.† Mocht u belangstelling hebben, klik HIER voor meer informatie .