Nieuwsbrief de Aandacht nr. 06 2018-2019

Woensdag 21 november 2018

Basisschool de Achtbaan
Meeslaan 23
4005 VP  Tiel
Tel. 0344 612 410

www.achtbaanschool.nl
 
  Onderwerpen:
  Instroomgroep
  Groep 1/2 C
  Nieuw Oudercontactpersoon
  Week tegen de Kindermishandeling
   
  Instroomgroep
   
 
We zijn verheugd u te kunnen laten weten dat we 2 enthousiaste, ervaren en betrokken kleuterleerkrachten hebben kunnen vinden voor de instroomgroep. Monique van Essen is een zeer ervaren kleuterleerkracht en zal op maandag, dinsdag en woensdag de groep gaan draaien. Simone van Gaal is van huis uit logopediste, draait momenteel een vroegbehandelingsgroep bij Kentalis en zal op donderdag en vrijdag de groep draaien. Beiden hebben er enorm veel zin in! Medio december zullen we het lokaal gaan inrichten.
 
   
  Groep 1/2 C
   
  Zoals u in een vorige Aandacht heeft kunnen lezen, zou Angenita na de kerstvakantie met vervroegd pensioen gaan. We hebben een sollicitatieprocedure uitgezet en we hebben 2 goede kandidaten gevonden voor de instroomgroep (zie bovenstaand stuk), maar een 3e geschikte kandidaat vinden bleek lastiger dan gedacht. Daarop hebben we intern gekeken wat de beste oplossing zou zijn voor deze groep. En die hebben we gevonden: Angenita blijft na de kerstvakantie voor 1 dag in de week werken (donderdag) en Heidi gaat de vrijdagochtend erbij draaien. Heidi wordt dan eindverantwoordelijk voor de groep. Zij zal de oudergesprekken, rapportgesprekken etc. zelf voeren, dus zonder Angenita erbij. Heidi is ook het aanspreekpunt voor u als ouder.

We vinden het ontzettend fijn dat beide leerkrachten zo hebben meegedacht en hun bijdrage leveren ten behoeve van de kinderen in de groep. Voor de kinderen is het wel zo prettig om het schooljaar te vervolgen met beide juffen!

 
   
  Nieuw Oudercontactpersoon
   
  Op de vorige oproep in de Aandacht hebben maar liefst 4 ouders gereageerd om zich aan te melden als nieuw oudercontacpersoon. Daar waren we heel blij mee! Kristel Eshuis, de moeder van Kiki in groep 1B, zal de rol van oudercontactpersoon op zich nemen. Binnenkort hangt er op het ouderbord in de school een affiche met haar foto en contactgegevens. Naast Kristel, is Patricia de Jong, leerkracht van groep 5, contactpersoon vanuit het team.

We willen Edgar Hogeboom, die vele jaren oudercontacpersoon was, heel hartelijk danken.

 
   
  Week tegen de Kindermishandeling
   
  Van 19 tot en met 25 november 2018 is het Week tegen de Kindermishandeling. Deze week is een mooie kans om iedereen stil te laten staan bij de grote groep kinderen die opgroeien in onveilige thuissituaties.
Klikt u op deze link om meer te lezen over de week tegen de kindermishandeling
 
   
  Voorstelling groep 7
   
  Beste ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van groep 7,

Vrijdag 30 november geeft groep 7 een voorstelling.                                      
De voorstelling heet: De buit van Don Capsones.

U bent van harte welkom om te komen kijken.
Wij beginnen om 11.00u in de grote hal.