Nieuwsbrief de Aandacht nr. 15 2017/2018

Woensdag 16 mei 2018

Basisschool de Achtbaan
Meeslaan 23
4005 VP  Tiel
Tel. 0344 612 410

www.achtbaanschool.nl
 
  Onderwerpen:
  Brede School Academie (BSA)
  Continurooster volgend schooljaar
  Sponsorloop
  Thematisch werken 
  Studiedagen volgend schooljaar 
  Workshops op creadoemiddag
   
  Brede School Academie (BSA)
   
  Zoals u misschien al eerder gehoord hebt, organiseren wij sinds 2013 de Brede School Academie Tiel (BSA). Talentvolle kinderen uit Tiel-Oost uit de groepen 6, 7 en 8 krijgen de kans op een bijzondere vorm van ondersteuning. We bieden hen de mogelijkheid om elke donderdagmiddag, na schooltijd, extra onderwijs te volgen. De BSA richt zich op begrijpend lezen, woordenschatontwikkeling en het ontwikkelen van academische vaardigheden. Dankzij deze ondersteuning worden de kansen op doorstroom naar het HAVO/VWO vergroot.
 
Deze voorziening is bestemd voor maar een kleine groep kinderen. Tot nu toe gingen er kinderen van de 3 scholen uit Tiel-Oost naar de BSA, waaronder onze school. Vanaf volgend schooljaar wordt er een derde BSA groep gestart en gaan er meerdere scholen aansluiten. Deze week starten wij met de selectie van nieuwe leerlingen die in aanmerking komen voor de BSA. U ontvangt een uitnodiging voor de voorlichtingsavond (maandag avond 28 mei 2018, 19.30 - 21.00 uur) wanneer wij denken dat uw kind geschikt is voor de BSA.
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Suze van den Broek, intern begeleider.
   
  Continurooster volgend schooljaar
   
  Zoals u weet gaan we volgend schooljaar over op een continurooster. We willen u nogmaals informeren over de schooltijden volgend schooljaar:
Groep 1 t/m 3 gaan op maandag/dinsdag/donderdag van 8.30 u. tot 14.30 u. naar school. Op woensdag en vrijdag van 8.30 u. tot 12.00 u.
Groep 4 t/m 8 gaan op maandag/dinsdag/donderdag en vrijdag van 8.30 u. tot 14.30 u. naar school. Op woensdag van 8.30 u. tot 12.00 u.
   
  Sponsorloop
   
  Vanochtend hebben we met z'n allen weer mee gedaan aan de jaarlijkse sponsorloop.
De kinderen hebben enorm hun best gedaan en hebben zich vandaag goed ingezet om zoveel mogelijk rondjes te lopen voor het goede doel.
Fijn dat er zoveel ouders, opa's en oma's en andere belangstellenden waren om ons aan te moedigen en gelukkig viel het weer ook mee.
Binnenkort zullen we in de Aandacht bekendmaken hoeveel geld er is opgehaald. Maandag 28 mei zullen wij iemand van het ziekenhuis op bezoek krijgen en hen blij maken met een mooie kist met spellen voor de kinderafdeling.
Alle hulpouders en sponsoren bedankt!

 
   
  Thematisch werken
   
  Volgend schooljaar gaan de groepen 3 t/m 8 thematisch werken op de middagen. Wat betekent dit?
Werken met thema's is in onze kleutergroepen heel gewoon. De leerkracht werkt een thema uit en zorgt dat alle leerlijnen, die voor die periode in het beredeneerde aanbod staan, erin verwerkt zijn. We doen dit al jaren.

Vanaf groep 3 leren kinderen echter ineens met kant en klare lessen in rekenen, taal, zaakvakken en creatieve vakken. De leerkracht werkt een boek van de methode door en past af en toe iets aan.

Dit is de praktijk in heel veel scholen. Maar hoort dit nog wel bij deze tijd? 
Wij menen dat werken in thema's eigenlijk door de hele basisschool een goed idee zou zijn. Kinderen zijn meer betrokken, het is betekenisvol leren en de leerkracht kan er de zaakvakken en de creatieve vakken in kwijt.
Het is een uitdagende manier voor leerkrachten en leerlingen om bijvoorbeeld de zaakvakken vorm te geven. Thematisch werken laat kinderen meer samenwerken met elkaar. Er wordt, samen met de leerlingen, een rijke leeromgeving ingericht. De kinderen leren van en met elkaar, er wordt minder klassikaal lesgegeven. Leerlingen gaan op ontdekkingstocht en zijn ook meer handelend bezig. De leerkracht begeleidt de leerlingen hierin. Er is ook meer ruimte voor de actualiteit in de lessen. Om de leerstof in het langetermijngeheugen op te slaan is het belangrijk dat er kennis wordt overgedragen in een levensechte context.

De afgelopen weken zijn we in de groepen 3 t/m 8 met thematisch werken bezig geweest. Misschien heeft uw zoon of dochter er thuis iets over verteld? We hebben gewerkt met Faqta, een programma voor de zaakvakken en creatieve vakken. Op iPads of laptops hebben kinderen zich verdiept in een onderwerp, daarover filmpjes bekeken, vragen gemaakt, presentaties voorbereid, proefjes gedaan etc. Er is ook veel aandacht voor talentontwikkeling binnen Faqta en dat past mooi bij onze visie op onderwijs. De komende tijd wordt dit programma geëvalueerd en voor de zomervakantie maken we een keuze welk programma we volgend schooljaar gaan gebruiken. We houden u daarvan op de hoogte. 
   
  Studiedagen volgend schooljaar
   
  Met name voor werkende ouders is het prettig om alvast de studiedagen voor volgend schooljaar te weten. Dus hierbij de data: maandag 29 oktober, vrijdag 22 februari en vrijdag 19 april. Ook nu zijn de dagen gekoppeld aan een vakantie.
   
  Workshops op creadoemiddag
   
  Gisteren hebben de leerlingen van groep 5 t/m 8 voor het eerst deelgenomen aan een door hen zelf gekozen workshop op de creadoemiddag. Er waren verschillende workshops die onder meer door (groot)ouders gegeven werden: macramé, houtbewerking, slijm maken, kinderyoga, koken, schminken etc. Het was leuk om te zien met welk enthousiasme leerlingen en (groot)ouders hieraan gewerkt hebben. We gaan nog 2 creadoemiddagen hiermee verder.