Nieuwsbrief de Aandacht nr. 12 2017-2018

Woensdag 14 maart 2018

Basisschool de Achtbaan
Meeslaan 23
4005 VP  Tiel
Tel. 0344 612 410

www.achtbaanschool.nl
 
  Onderwerpen:
  Boomfeestdag
  Voorstelling groep 7
  Voorstelling groep 3 t/m 6: Het Mysterie van museum Mauzz
  Koningsspelen; u helpt toch ook?
  Overblijven
  Goed gedaan!
  Paasviering op de Achtbaan
  Afscheid van juf Leonie uit groep 1/2B
   
  Boomfeestdag
   
 
Vandaag heeft groep 7 deelgenomen aan de nationale boomfeestdag. Vanmorgen kwam de wethouder naar school om de dag te openen en daarna zijn de kinderen bomen gaan planten op het Vijverbergterrein. De kinderen zijn getrakteerd op een versnapering en hebben een leuk aandenken aan deze dag gekregen.

   
  Voorstelling groep 7
   
  Vrijdag 16 maart geeft groep 7 een voorstelling.
De voorstelling heet: De geheime code.
U bent van harte welkom om te komen kijken.
Wij beginnen om 11.15u in de grote hal.
 
Groeten van de kinderen van groep 7   

   
  Voorstelling groep 3 t/m 6: Het Mysterie van museum Mauzz
   
  Dinsdag 6 maart hebben de kinderen van groep 3 t/m 6 naar een theatervoorstelling gekeken, over het mysterie van museum Mauzz.
In deze voorstelling konden de kinderen zien dat er vaak een verhaal achter een kunstwerk zit en dat je met een beetje fantasie, dit tot leven kunt laten brengen.
De voorstelling vertelde over een jongetje, Jimmy, die gevangen zat in het saaiste museum van Nederland, maar overal waar hij liep kwamen schilderijen tot leven.
Zijn half-zusje Eva die hem wilde bevrijden, ontdekte dat het museum zelf gevangen zit in saaiheid, maar dat wanneer schilderijen en beelden gaan leven, de verhalen los uit de schilderijen komen. En dan blijkt het museum helemaal niet saai. 
En haar half-broertje Jimmy blijkt niet zo vervelend als ze wel dacht.
De kinderen hebben genoten van een leuke voorstelling, vooral de technische snufjes, hoe dingen bewogen en hoe de poppen in het theaterstuk speelden vonden ze erg interessant.

   
  Koningsspelen; u helpt toch ook?
   
  Vorige week heeft u een brief ontvangen waarin wij uw hulp vragen voor de Koningsspelen op vrijdag 20 april. Om het een onvergetelijke dag te maken voor de kinderen zijn er veel papa's, mama's, opa's en oma's nodig.

Het programma:
Groep 1 t/m 4 heeft een programma in en om de school, waarbij u een groepje begeleidt en langs de verschillende spelletjes gaat.
Groep 5 t/m 8 heeft een programma op het TEC terrein. Zij krijgen workshops die worden verzorgd door de verschillende sportverenigingen uit de regio. De bedoeling is dat u met een groepje leerlingen naar de verschillende workshops gaat. U hoeft dus zelf geen sporten uit te leggen.

Wij willen u vragen het antwoordstrookje vóór 20 maart in te leveren bij de leerkracht van uw kind. Wilt u hier duidelijk op aangeven of u een onderbouw, middenbouw of bovenbouw groepje wilt begeleiden. Daarnaast willen u vragen om aan te geven of u het groepje waarin uw kind is ingedeeld wilt begeleiden of dat u geen voorkeur heeft. We proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Let op: de Koningsspelen is voor groep 1 t/m 4 tot 12.00 uur. Het programma van groep 5 t/m 8 duurt tot 14.00 uur. De kinderen eten op het TEC terrein.

Wij hopen op uw hulp, zodat we er een fantastische dag van kunnen maken!

Alvast hartelijk dank!
Commissie Koningsspelen
   
  Overblijven
   
  Zoals u weet, gaan we volgend schooljaar over naar het continurooster. Om te voorkomen dat leerlingen aan het einde van het jaar nog veel stempels over hebben, kunt u na de meivakantie geen geld meer overmaken voor een overblijfkaart. U kunt contant geld aan uw kind meegeven of het bedrag aan de leerkracht overhandigen, zodat de overblijfkrachten een overblijfkaart kunnen aanmaken. U heeft dan alleen nog de mogelijkheid om een kaart van 10 strippen (20 euro) of van 20 strippen (40 euro) te kopen. Wilt u aan het einde van het jaar zelf ook in de gaten houden, wanneer de kaart vol is? U gaat dan de laatste 3 weken, per dag of per week betalen. Mochten er daarna toch wat strippen openstaan, krijgt u uiteraard het resterende bedrag terug.

Alvast bedankt voor uw medewerking.
   
  Goed gedaan!
   
  In les 11 van Goed gedaan! staat het onderwerp ‘kiezen’ centraal.
De kinderen leren dat je bijna altijd verschillende keuzemogelijkheden hebt (wel/niet meedoen, wel/niet boos worden) en dus altijd even moet nadenken voordat je iets doet. Wat zal het gevolg van je keuze zijn? Voor jezelf, en voor anderen? Om daarover na te denken moet je jezelf soms even ‘stopzetten’ en nadenken voordat je iets doet. 
   
  Paasviering op de Achtbaan
   
  Wij willen u alvast informeren over het paasfeest bij ons op school. Dit zal plaatsvinden op donderdag 29 maart.
Het paasontbijt van de peutergroep is op woensdag- en donderdagochtend. Informatie hierover krijgt u van juf Nelly.
Voor het paasontbijt vragen wij u allemaal iets in te vullen op de eetlijsten. Graag de naam van uw kind één keer invullen, zodat alle ouders/kinderen de kans hebben om iets mee te nemen voor de klas. U kunt ook altijd met de leerkracht overleggen wat er nodig is.
Vanuit de commissie Koningsspelen is er het verzoek of al het zoete beleg van het paasontbijt op school mag blijven om te gebruiken bij het ontbijt van de Koningsspelen.
Mocht u paastakken of Krulhazelaartakken voor ons hebben, dan kunt u dit doorgeven aan juf Nelly, juf Heidi of juf Valerie. Wij hopen de school daarmee gezellig in paassfeer te kunnen brengen.
U kunt deze takken voor 16 maart inleveren bij juf Nelly, juf Heidi of juf Valerie.

De data op een rij:
Voor 16 maart: Paastakken inleveren bij juf Nelly, juf Heidi of juf Valerie
Vanaf maandag 19 maart komen de eetlijsten op de deuren te hangen.
Donderdag 29 maart: paasviering op school met paasontbijt en leuke activiteiten. Er is geen inloop bij de onderbouw.
Vrijdag 30 maart is het Goede vrijdag. Alle kinderen zijn deze dag vrij. De leerkrachten hebben dan een studiedag.
 
   
  Afscheid van juf Leonie uit groep 1/2B
  Vandaag zijn de ouders van groep 1/2B middels een brief geïnformeerd over het vertrek van Leonie Fleuren, leerkracht van groep 1/2B op dinsdag. Leonie heeft een baan voor 2 dagen dichter bij huis gevonden. Een prachtig mooie kans voor haar! Maar wel erg jammer voor ons.....
In een tijd waarin het erg moeilijk is om aan nieuw personeel te komen (zeker voor 1 dag in de week) zijn we zelf actief op zoek gegaan naar een nieuwe leerkracht en hebben Laura Groenen- van Leur bereid gevonden om terug te keren naar De Achtbaan. Laura heeft een aantal jaren, tot ieders tevredenheid, op onze school gewerkt in groep 1/2A. Zij zal vanaf de meivakantie iedere dinsdag in groep 1/2B staan.
In de maand april zal Angenita de dinsdagen waarnemen in deze groep, zij is een bekend gezicht voor de kinderen. We zijn uiteraard erg blij dat we op zo'n korte termijn tot deze oplossing zijn gekomen, met dank aan Angenita en Laura. Maar ook dank aan de inzet van Leonie die nog een paar weken haar werk op onze school aanhoudt. We wensen haar alle succes en geluk in haar nieuwe baan!